رشت، مرکز رشد پژوهشگاه بیوتکنولوژی، واحد پارسیس دام

01333600844

تماس با ما

آدرس: رشت، مرکز رشد پژوهشگاه بیوتکنولوژی- واحد پارسیس دام

تلفن: ۰۱۳۳۳۶۰۰۸۴۴

مدیر فروش: ۰۹۱۱۱۳۲۹۸۲۵ ( مهندس عادلی)